str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

9 lipca 2020
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum
Tymczasowy numer telefonu: 796 423 628

Pytania i odpowiedzi

 • Inwestycje
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Emerytury
 • Podatki
 • Słownik finansowy

  Jak analiza bilansu finansowego może pomóc w wyborze ubezpieczyciela?

  Na rynku ubezpieczeń, z roku na rok, obserwuje się coraz większą konkurencję, pojawiają się nowe towarzystwa ubezpieczeniowe i nowe produkty. Nasilająca się konkurencja cenowa powoduje wzrost kosztów działalności, akwizycji i reklamy i jest przyczyną słabszych wyników operacyjnych wielu ubezpieczycieli.

  Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe, któremu chcesz powierzyć pieniądze, w zamian za ochronę, należy kierować się licznymi kryteriami oceny. [zobacz więcej]

  Wykorzystując dane, które towarzystwa podają do publicznej wiadomości, można wstępnie ocenić ich pozycję finansową. Jednak przy analizie wskaźników technicznych należy zachować ostrożność, gdyż brak jest jednolitych metod wyliczania pewnych wielkości co utrudnia porównywanie wyników.

  Wskaźniki, wykorzystywane do porównań efektywności działania zakładów ubezpieczeniowych, są zbudowane z najważniejszych pozycji bilansowych oraz z ich rachunków wyników. Rozważanie tych wskaźników pomaga ocenić wiarygodność i stabilność ubezpieczycieli oraz bezpieczeństwo powierzanych im kapitałów.

  Najczęściej analizie poddaje się poniższe wskaźniki :

  1. pokrycia marginesu wypłacalności
  2. pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych lokatami
  3. stosunku wypłaconych odszkodowań do składki przypisanej brutto
  4. stosunku kosztów działalności ubezpieczeniowej do składki przypisanej brutto
  5. stosunku zysku brutto do składki przypisanej brutto
  6. rentowność inwestycji.
  Przykład wyliczenia wskaźników dla dwóch różnych firm

  W kolumnach tabeli zaprezentowane zostały wielkości charakteryzujące dwa przykładowe towarzystwa ubezpieczeniowe i wyliczone dla nich wskaźniki. Oba towarzystwa podobne są pod względem wielkości, zakresu działania ubezpieczeń, a kierują ofertę do tych samych klientów.

  WARTOŚCI W MLN ZŁ FIRMA A FIRMA B
    1998 1999 2000 1998 1999 2000
  margines wypłacalności 190,00 200,00 230,00 186,00 196,00 234,00
  środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności 210,00 250,00 251,00 170,00 180,00 187,00
  POKRYCIE MARGINESU WYPŁACALNOŚC
  (w %)
  110,53 125,00 109,13 91,40 91,84 79,91
  fundusz ubezpieczeniowy 1200,00 1350,00 1400,00 1100,00 1200,00 1380,00
  lokaty na pokrycie funduszu 1280,00 1580,00 1600,00 1020,00 1000,00 900,00
  LOKATY / FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY
  (w %)
  106,67 117,04 114,29 92,73 83,33 65,22
  wysokość lokat 1495,00 1600,00 1670,00 1200,00 1350,00 1280,00
  przychody z lokat 78,00 80,00 120,00 2,50 10,00 12,00
  RENTOWNOŚĆ LOKAT (w %) 5,22 5,00 7,19 0,21 0,74 0,94
  składka przypisana brutto 720,00 745,00 800,00 600,00 550,00 490,00
  odszkodowania brutto 250,00 280,00 288,00 490,00 306,00 303,00
  UDZIAŁ ODSZKODOWAŃ W SKŁADCE (w %) 34,72 37,58 36,00 81,67 55,64 61,84
  koszty działalności ubezpieczeniowej 76,00 95,00 99,00 150,00 166,00 198,00
  WSKAŻNIK UDZIAŁU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI (w %) 10,56 12,75 12,38 25,00 30,18 40,41
  zysk brutto 12,00 15,00 30,00 8,00 -17,00 -22,00
  WSKAŻNIK ZYSKU BRUTTO DO SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO (w %) 1,67 2,01 3,75 1,33 -3,09 -4,49

  Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności dla firmy B jest niższy od minimum, tzn. iż nie pokrywa ona własnymi środkami wymaganego progu bezpieczeństwa. Margines wypłacalności jest wielkością ustalaną na podstawie ścisłych wytycznych (zależy od wielkości zbieranych składek i ryzyka ubezpieczyciela) dlatego też wartość jego niższa od 100% wskazuje na brak bezpieczeństwa powierzanych środków.

  Wskaźnik lokaty / rezerwy netto w przypadku firmy B jest również niższy niż przewidują to normy.

  W trzecim przypadku wyliczenia wskaźnika na poziomie 65,22% daje podstawę by sądzić, iż firma ma ok. 35% niedoborów środków pieniężnych w stosunku do teoretycznych, przyszłych zobowiązań.

  Analizując wskaźniki rentowności firmy B, nie przekraczające nawet 1%, można przypuszczać, ze pieniądze nie były przez przedsiębiorstwo skutecznie inwestowane.

  W przypadku firmy A, wskaźnik udziału odszkodowań w składce jest stosunkowo korzystny. Wynika z tego że ubezpieczyciel trafnie oszacował poziom ryzyka. Analizując wartości tego wskaźnika w firmie B, widać że prawdopodobnie wystąpiły duże wypłaty nieprzewidzianych odszkodowań. W roku 1998 świadczenia te pochłonęły aż 81, 67% przypisanej składki brutto.

  Wskaźnik udziału kosztów działalności ubezpieczeniowej w roku 2000 ( firma B), rośnie w stosunku do roku 1998 prawie o 50%, świadczyć to może o wzmożeniu akcji promocyjnej, wyższych kosztach pozyskania klientów.

  Ostatni wskaźnik - wskaźnik zysku brutto do składki przypisanej brutto w latach 1999, 2000 jest bardzo słaby ( firma B). Ponieważ zysk brutto odnotowany w tych latach był ujemny, akcjonariusze nie otrzymają żadnych dywidend, będą natomiast musieli przekazać część kapitałów własnych na pokrycie strat.

  Inne pytania

  Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
  Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009