str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

9 lipca 2020
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum
Tymczasowy numer telefonu: 796 423 628

Pytania i odpowiedzi

 • Inwestycje
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Emerytury
 • Podatki
 • Słownik finansowy

  Odwołanie oświadczenia przez sprawcę wypadku

  Oświadczenie pisemne sprawcy, że jest winny spowodowania wypadku jest jego oświadczeniem woli. Jako takie powoduje skutki prawne czyli uzyskanie przez poszkodowanego prawa do dochodzenia odszkodowania.

  Nie ma niestety przepisów, które nakładają obowiązek składania oświadczeń na piśmie co do swojej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego. Sprawca robi to zatem zupełnie dobrowolnie, przyznając, że dopuścił się czynu, który spowodował straty i bierze za niego odpowiedzialność.

  Oświadczenie musi precyzować, kto i komu je składa oraz z jakiej przyczyny. Następstwem takiego oświadczenia jest wypłata odszkodowania za powstałe szkody z polisy OC sprawcy i zniesienie zniżek za bezszkodową jazdę.

  Co może być powodem odwołania i zaprzeczenia treściom zawartym w oświadczeniu?

  Sprawca samodzielnie lub pod wpływem "mądrych doradców" może próbować uniknąć odpowiedzialności i strat finansowych z tym związanych. Pisząc odwołanie może jedynie wykazać wadę oświadczenia czyli jego nieprawidłowość, która powoduje jego nieważność.

  Nieważność może być bezwzględna, gdy sprawca wykaże, że nie miał świadomości i swobody w podjęciu oświadczenia woli lub, że złożył oświadczenia dla pozoru. Nieważność może być również względna i występuje wtedy gdy oświadczenie złożone zostało pod wpływem błędu, w tym także podstępu oraz gdy oświadczenie złożono pod wpływem bezprawnej groźby.

  Oświadczenie sprawcy wypadku jest jednym z podstawowych dowodów w postępowaniu odszkodowawczym. Powinno być składane z pełną odpowiedzialnością skutków, a jego odwołanie powinno być poddane szczegółowej analizie i nie może ograniczyć się do powołania na takie okoliczności jak: "ja nie wiedziałem", "złożyłem oświadczenie, bo mnie bardzo prosił", "bo mnie zagadał", "nie miałem rozeznania w sytuacji" lub "poszkodowany był zdenerwowany i mi groził"

  Tak zakład ubezpieczeń, jak i poszkodowany nie mogą - bez dokładnej analizy okoliczności zdarzenia - akceptować odwołania oświadczenia. Sprawca musi wykazać, że wypełnione zostały wszystkie przesłanki prawne pozwalające na stwierdzenie wady oświadczenia woli.

  Jak zabezpieczyć swoją wiarygodność w zaistniałym wypadku
  • wezwij policję na miejsce wypadku;
  • dokładnie opisz zdarzenie w składanym oświadczeniu;
  • we własnym opisie zdarzenia - na formularzu ubezpieczyciela - podaj kilka istotnych szczegółów, o których nie napisał sprawca w oświadczeniu;
  • poszukaj i zapewnij sobie świadków zdarzenia

  Jeśli ubezpieczyciel OC sprawcy akceptuje odwołanie oświadczenia, to poszkodowany może wystąpić do sądu o odszkodowanie za doznaną szkodę, składając pozew bezpośrednio przeciwko sprawcy wypadku. Podstawą do roszczenia powinno być oświadczenie sprawcy skopiowane przed oddaniem go do towarzystwa.

  Pozwany - winny wypadku - będzie musiał przed sądem wykazać jedną z przesłanek nieważności swojego oświadczenia.

  W przypadku wygrania sporu - bez uczestnictwa ubezpieczyciela - sprawca mimo posiadanej umowy ubezpieczenia, sam musi zapłacić za naprawę szkody. Wtedy już w interesie sprawcy jest wyegzekwować od towarzystwa zobowiązane do wypłaty odszkodowania zgodnie z prawomocnym wyrokiem za powstałą szkodę.

  Inne pytania

  Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
  Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009