str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

14 lipca 2020
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum
Tymczasowy numer telefonu: 796 423 628

Pytania i odpowiedzi

 • Inwestycje
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Emerytury
 • Podatki
 • Słownik finansowy

  Lista najczęstszych wyłączeń stosowanych przez ubezpieczycieli

  W ogólnych warunkach ubezpieczenia na życia towarzystwa zastrzegają sytuacje, w których nie wypłacą świadczeń w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania umowy.
  Podana niżej lista wyłączeń ma ogólny charakter; poszczególni ubezpieczyciele mogą jednak "wzbogacać" ją lub skracać. Powinieneś zdecydowanie zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

  Lista wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy głównej:
  1. Podanie przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji dotyczących oceny ryzyka.
  2. Gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślonego czynu uposażonego.
  3. Samobójstwo ubezpieczonego.
  4. Śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek:
  • działań wojennych, stanu wojennego
  • dobrowolnego, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach etc.
  • w wyniku masowego skażenia chemicznego, radioaktywnego
  • poddanie się przez ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską
  • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdów mechanicznych bez uprawnień
  • prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków o podobnym działaniu
  • katastrofy samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych
  • uprawiania zawodniczego sportu wyczynowego
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego
  • zatrucia alkoholem, narkotykami, przedawkowanie leków
  • amatorskiego uprawiania następujących dyscyplin sportowych: szybownictwa, lotniarstwa, spadochroniarstwa, nurkowania, surfingu i windsurfingu, sportów walki, sportów motorowych (na lądzie i wodzie), alpinizmu i speleologii
  • udziału ubezpieczonego w produkcji, gromadzeniu i obrocie środków radioaktywnych, chemikaliów, narkotyków bez wymaganego prawem zezwolenia lub koncesji
  • uprawianie następujących zawodów: pilot oblatywacz, pilot nielicencjonowanych linii lotniczych, nurek, służba w oddziałach specjalnych wojska, policji, straży granicznej, prowadzenie akcji ratowniczej, praca na platformach wiertniczych, artysta cyrkowy
  • jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV [więcej]
  • samookaleczenia się przez ubezpieczonego

  W ubezpieczeniach z dużym zakresem ochronnym wyłączeń jest dużo i dokładnie opisane, natomiast w ubezpieczeniach oszczędnościowych przeznaczonych np. na uzbieranie kapitału emerytalnego, wyłączenia są ograniczone. Wynika to z założenia, że wypłata kapitału następuje po dożyciu określonego wieku. W przypadku przedwczesnej śmierci uposażony otrzymuje wtedy najczęściej wartość gotówkową polisy, tj. uzbierany kapitał.

  Inne pytania

  Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
  Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009