str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

3 lipca 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum
  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać?

Każde z ryzyk (zdarzeń losowych), związanych z podróżą zagraniczną ma swój indywidualnie określony zakres ochrony ubezpieczeniowej, w ramach którego towarzystwo ponosi odpowiedzialność.

Twoja decyzja o wyborze odpowiedniej polisy powinna opierać się na kilku ważnych ustaleniach:

1.

Powinieneś zacząć od podjęcia decyzji, na wypadek jakich zdarzeń chcesz się ubezpieczyć.

Do wyboru masz następujące zdarzenia losowe:

 1. nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek ze wszystkimi związanymi z nimi kosztami
 2. utratę bagażu podróżnego
 3. opóźnienie dostarczenia bagażu
 4. odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej, jeśli już poniosłeś jakieś koszty z nią związane
 5. odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód jakie możesz uczynić osobom trzecim
 6. konflikt z prawem kraju, do którego się wybierasz
 7. utratę środków płatniczych (gotówka, czeki, karty kredytowe) lub dokumentów

Poza tym powinieneś określić jakich działań wymagasz od ubezpieczyciela w wypadku wystąpienia powyższych zdarzeń.

Masz tu do dyspozycji następujące usługi:

 • powiadomienie o wypadku najbliższych krewnych lub innych osób wskazanych przez ciebie
 • gwarantowanie oraz dokonywanie opłat na rzecz placówek medycznych, pokrycie kosztów doraźnej pomocy medycznej oraz kontakt między lekarzem zagranicznym a lekarzem leczącym cię w kraju
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu i podróży osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia oraz dzieci znajdujących się pod twoją wyłączną opieką wraz ze zorganizowaniem opieki nad nimi
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do kraju lub zastępczego kierowcy, jeśli stan twojego zdrowia nie pozwala na prowadzenie własnego samochodu
 • pokrycie kosztów powrotu do kraju twoich bliskich
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (okulary, aparat słuchowy itp.)
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów niezbędnych w czasie podróży
 • umożliwienie kontynuacji podróży z miejsca prowadzonego leczenia
 • pomoc prawną i finansową jeśli wejdziesz w konflikt z prawem miejscowym (złożenie kaucji wyznaczonej przez sąd lub inne władze)
 • pokrycie zobowiązań w związku z utratą lub zniszczeniem środków płatniczych
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów twojego nagłego powrotu do kraju zamieszkania, spowodowanego śmiercią najbliższego krewnego, wystąpieniem szkody w mieniu (prywatnym lub związanym z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą)
 • pokrycie kosztów ratownictwa, jeśli będzie go wymagać wypadek, któremu ulegniesz
 • pokrycie kosztów twojego transportu do kraju i ewentualnej repatriacji zwłok
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009