str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu

Jest to ubezpieczenie pojawiające się w ofercie kilku zaledwie towarzystw.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia będą tutaj poniesione przez ciebie poza granicami Polski koszty, związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu. Koszty te mają dotyczyć zakupu niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, mających zastąpić przedmioty znajdujące się w opóźnionym bagażu.

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w tym przypadku jedynie bagaż powierzony do przewozu zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, przy czym opóźnienie musi wynieść więcej niż 6 godzin.

Suma ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania z tytułu opóźnienia dostarczenia bagażu następuje w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, przy czym ubezpieczyciel określa górny limit wypłaty z tego tytułu (np. 500 PLN).

Składka

Wyżej wymienione ubezpieczenie występuje zwykle opcjonalnie, jako jeden z elementów pakietu - bez określenia osobnej stawki taryfowej.

Wypłata odszkodowania

Zwrot kosztów poniesionych przez ciebie w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu następuje wyłącznie na podstawie oryginałów dowodów zakupu przedmiotów osobistego użytku, mających zastąpić przedmioty znajdujące się w opóźnionym bagażu.
Warunkiem uzyskania zwrotu tych kosztów jest zgłoszenie opóźnienia bagażu przewoźnikowi i uzyskanie od niego dokumentów potwierdzających zarówno sam fakt opóźnienia, jak i moment dostarczenia bagażu do miejsca przeznaczenia lub miejsca twojego pobytu.
Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu o jego kwotę.

Uwaga: Ze względu na ograniczenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela do podróży organizowanej przez zawodowego przewoźnika - nie ma sensu wybierania tej opcji ubezpieczenia jeśli zamierzasz podróżować w inny sposób.

 

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009