str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tu niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby w celu ratowania twojego życia lub zdrowia, jeśli jest ono zagrożone wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną ubezpieczeniową na czas pobytu poza granicami Polski.

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje:

  1. koszty akcji ratowniczej rozumiane jako koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej powstałe od momentu odnalezienia do momentu przewiezienia do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej;
  2. koszty akcji poszukiwawczej rozumiane jako koszty związane z prowadzonym w górach, na morzu lub w innych warunkach poszukiwaniem do momentu odnalezienia.
Suma ubezpieczenia

W zależności od towarzystwa górną granicą odpowiedzialności towarzystwa z tytułu kosztów ratownictwa jest albo wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, albo niższa, indywidualnie dla tego ubezpieczenia określona suma gwarancyjna (zwykle 2500 USD lub 5000 USD).
Uwaga: Suma gwarancyjna dla kosztów ratownictwa odnosi się do jednego zdarzenia.

Składka

Wyżej wymienione ubezpieczenie występuje zwykle jako integralna część składowa ubezpieczenia kosztów leczenia lub jako jeden z elementów pakietu - bez określenia osobnej stawki taryfowej.

Pamiętaj: Powyższego ubezpieczenia dotyczą te same wyłączenia, co ubezpieczenia kosztów leczenia, a więc uprawianie sportów ekstremalnych (alpinizm, speleologia, itp.) może być nim objęte jedynie za opłatą dodatkowej składki.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009