str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów transportu

Jest to ubezpieczenie zawsze wchodzące w zakres podstawowy ubezpieczeń podróżnych, a często nawet stanowiące integralną część ubezpieczenia kosztów leczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj niezbędne i udokumentowane koszty transportu poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem poza granicami Polski.
Uwaga:
Wyżej wymienione koszty pokrywane są jedynie pod warunkiem istnienia odpowiedzialności towarzystwa z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów:

  1. przewozu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższej placówki służby zdrowia;
    Uwaga: Niektóre towarzystwa zastrzegają, iż ma to być przewóz transportem sanitarnym.
  2. transportu ubezpieczonego do innej placówki służby zdrowia za granicą, gdy jest to zgodne z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie;
  3. powrotu ubezpieczonego do kraju w warunkach zgodnych z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub placówki służby zdrowia, o ile wymaga tego stan jego zdrowia;
  4. lub w wypadku śmierci ubezpieczonego:

  5. przewozu jego zwłok do kraju zamieszkania;
  6. ewentualnej kremacji lub pogrzebu ubezpieczonego za granicą.

  7. Uwaga: Zwrot kosztów w przypadku przewozu zwłok, kremacji czy pogrzebu, ograniczony jest do kwoty stanowiącej równowartość kosztów, jakie poniósłby ubezpieczyciel, gdyby sam je organizował.
Suma ubezpieczenia

Górną granicę odpowiedzialności towarzystwa z tytułu wyżej wymienionych kosztów stanowi najczęściej suma określona dla ubezpieczenia kosztów leczenia. Zdarzają się jednak ubezpieczyciele ograniczający swoją odpowiedzialność do pewnej tylko jej części.

Składka

Wyżej wymienione ubezpieczenie występuje zwykle jako integralna część składowa ubezpieczenia kosztów leczenia lub jako jeden z elementów pakietu - bez określenia osobnej stawki taryfowej.

Pamiętaj: W przypadku zdarzeń wymagających transportu ubezpieczonego, towarzystwo ponosi odpowiedzialność zwykle do wysokości kosztów, jakie poniosłoby samo organizując transport.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009