str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tu następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałego po przekroczeniu granicy RP i w okresie ubezpieczenia. Musi to być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Określenie przedmiotu ubezpieczenia zawiera kilka elementów, których jedynie łączne wystąpienie kwalifikuje zdarzenie jako objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

Świadczenie zostanie ci zatem wypłacone, gdy nieszczęśliwy wypadek:

  1. powstanie po przekroczeniu granicy Polski
  2. w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową
  3. będzie nagły (przed wyjazdem nie istniał np. stan chorobowy, który mógł przyczynić się do jego powstania)
  4. wywoła go jakaś przyczyna zewnętrzna (ubezpieczony nie przyczyni się do niego swoim świadomym działaniem)
  5. jego skutki będą niezależne od woli ubezpieczonego (nie będą związane np. z próbą samobójczą)
  6. uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia będą mieć charakter trwały (co wyklucza np. infekcje; chyba, że zakażenie nastąpi w wyniku ran odniesionych w wypadku)

Uwaga: Niektóre towarzystwa w ramach ochrony podstawowej obejmują ubezpieczeniem również zawały serca i wylewy krwi do mózgu, jeśli będą miały charakter nagły. Większość towarzystw jednak wyłącza to ryzyko z zakresu odpowiedzialności, a jeśli obejmuje ochroną, to tylko za dopłatą dodatkowej składki.

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje on dwa rodzaje świadczeń:

 1. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; i tak:
 • w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - ubezpieczyciel wypłaca pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
 • w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu;

 1. z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku - w zależności od towarzystwa wypłaca się 50% lub 100% sumy ubezpieczenia.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, jeśli wybrałeś sumę ubezpieczenia w wysokości 2 000 PLN i wskutek nieszczęśliwego wypadku utracisz wzrok (co dla większości towarzystw jest jedyną stratą "wycenianą" na 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu), to 2 000 PLN będzie kwotą, jaką otrzymasz na otarcie łez.
Tyle też otrzyma uposażona osoba w wypadku twojej śmierci.

Uwaga: Niektórzy ubezpieczyciele z tytułu śmierci przewidują wypłatę 100% sumy ubezpieczenia już w podstawowej wersji ubezpieczenia, u innych za podwyższenie tego świadczenia z 50% do 100% trzeba zapłacić podwyższoną składkę.
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum

Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009