str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

20 sierpnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum
Elfin radzi
Inwestycje
Banki
Ubezpieczenia
Słownik finansowy

Polisa na życie zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu

Polisa na życie dzięki swojej funkcji ochronnej stanowi dobre zabezpieczenie kredytu dla banku oraz ochronę interesów kredytobiorcy i jego najbliższych w razie zaistnienia zdarzenia losowego (trwałej niezdolności do pracy lub śmierci).
Umowa kredytowa dla osób fizycznych na kredyt hipoteczny (zakup mieszkania lub domu) oraz konsumpcyjny (kupno samochodu), powoduje zaciągnięcie zobowiązania w wysokości kredytu wraz z odsetkami.

Brak zdolności do spłaty, który wystąpi w trakcie spłacania kredytu może spowodować poważne kłopoty, np. przewłaszczenie nieruchomości lub samochodu. Kredytobiorca lub jego rodzina tracą więc nieraz cały dorobek wielu lat życia.

Ubezpieczenie się od zdarzeń losowych, które uniemożliwiłyby spłatę kredytu, pozwala tak kredytobiorcy, jak i bankowi zapobiec przykrym konsekwencjom wypadku czy choroby.

Zabezpieczenie należności może być realizowane na dwa sposoby:
  • przez zawarte już wcześniej ubezpieczenia, np. dożywotnie, mieszane lub z funduszem inwestycyjnym
  • przez ubezpieczenia terminowe zawarte w związku z zaciąganym zobowiązaniem

W każdym rodzaju ubezpieczenia wysokość sumy ubezpieczenia powinna pokrywać wartość zobowiązań.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest wraz z cesją świadczeń na rzecz banku, a suma ubezpieczenia stanowi wtedy całkowitą sumę rat kredytu wraz z odsetkami, jakie musi spłacić klient.
Ubezpieczyciel odpowiada za całkowitą lub częściową utratę zdolności do spłacenia należności przez kredytobiorcę, a suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa.

Wysokość składki płaconej jednorazowo lub w ratach jest uzależniona od wysokości kredytu, czasu trwania umowy kredytowej, stopnia zabezpieczenia spłaty kredytu oraz oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy .

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego jest z reguły wyłączona w przypadku, gdy :
  • w okresie ubezpieczenia bank zmienił warunki umowy kredytowej bez uzgodnienia z zakładem ubezpieczeń
  • kredytobiorca w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie gwarantował swoimi zdolnościami płatniczymi spłaty zadłużenia
  • śmierć lub trwała utrata zdrowia kredytobiorcy nastąpiły wskutek: wyczynowego uprawiania sportu, działania energii jądrowej, udziału w strajkach, akcjach terrorystycznych, działaniach wojennych

Inne porady

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009