www.elfin.pl
portal finansowy


22 stycznia 2022

Jaki jest zakres ubezpieczenia podróży

Niezbędnym minimum w ubezpieczeniach związanych z wyjazdem za granicę jest ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Te dwa rodzaje ubezpieczeń w przypadku wszystkich oferujących je towarzystw występują zwykle w kilku wariantach, co związane jest ze zróżnicowaniem sum ubezpieczenia, zakresem terytorialnym oraz ilością świadczeń w ramach usług assistance.

Poza tymi dwoma podstawowymi ryzykami, istnieje cały wachlarz dodatkowych możliwości rozszerzenia zakresu ochrony:

Poza tym za dodatkową dopłatą ochrona ubezpieczeniowa może objąć zdarzenia powstałe za granicą w związku z:

  • rekreacyjnym uprawianiem sportów zimowych
  • wyczynowym uprawianiem sportów
  • uprawianiem sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka)
  • wykonywaniem pracy zarobkowej
  • działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, zamieszkami i rozruchami
  • chorobami tropikalnym

W ofercie towarzystw znajdziesz pakiety ubezpieczeń podróżnych, które zawierają kombinacje ubezpieczenia wyżej wymienionych ryzyk.

Pamiętaj jednak, że w niektórych ofertach pakiety o podstawowym zakresie będą zawierać jedynie ubezpieczenie kosztów leczenia i pewnych kosztów transportu, podczas gdy w innych otrzymasz zakres podstawowy obejmujący również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odzyskanie bagażu, wcześniejszy powrót do kraju, pomoc prawną czy szeroki zakres usług typu assistance. Nie warto więc swojego wyboru oprzeć tylko na wysokości składki.

Pomoc w wyborze ubezpieczenia znajdziesz w kolejnym kroku naszych porad:
jak porównywać konkurencyjne oferty ubezpieczeń w podróży--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.