www.elfin.pl
portal finansowy


3 lipca 2022

Co należy zrobić przygotowując się do podróży zagranicznej

Jeżeli zamierzasz podróżować własnym samochodem
 • nie zapomnij o wykupieniu Zielonej Karty;
 • sprawdź czy twoja polisa AC obejmuje swoim zakresem zagranicę, jeśli nie - przemyśl wykupienie dodatkowej ochrony;
 • sprawdź czy twoja polisa OC obejmuje usługi typu assistance, jeśli nie - patrz wyżej;
 • sprawdź stan techniczny samochodu i nie zapomnij dokumentów.
Jeżeli korzystasz z usług biura podróży
 • przed podpisaniem umowy upewnij się, że biuro posiada zezwolenie na prowadzenie usług turystycznych oraz gwarancję bankową lub ubezpieczeniową czy też ważną polisę OC na wypadek niewywiązania się z warunków umowy;
 • również zanim wykupisz wycieczkę (wczasy) sprawdź czy w jej cenie otrzymujesz polisę ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą oraz czy zakres i sumy ubezpieczenia na jakie opiewa satysfakcjonują cię; jeśli nie - wykup sobie dodatkową polisę.
Jeżeli wyjeżdżasz z rodziną
 • zastanów się nad wyborem pakietu rodzinnego, ale tylko pod warunkiem, iż gwarantuje on odpowiadające ci sumy ubezpieczenia i zakres (często pakiety rodzinne obejmują jedynie podstawowy zakres ubezpieczenia); jeśli nie - wykup polisy dla każdego z osobna;
 • sprawdź czy twoja polisa nie obejmuje w pewnym zakresie również członków rodziny (np. przy ubezpieczeniu bagażu podróżnego); jeśli tak - nie będziesz musiał uwzględniać tego ryzyka w ich polisach;
 • nie zapomnij zabrać ze sobą wszystkich polis (najlepiej zrób ich kserokopie i weź je również);
 • zrób kserokopie paszportów wszystkich członków rodziny na wypadek zagubienia lub kradzieży oryginałów - ułatwi to procedurę wyrobienia duplikatów; pamiętaj, że od tego ryzyka również możesz się ubezpieczyć.
Jeżeli wyjeżdżasz do krajów tropikalnych

 • rozszerz ochronę ubezpieczeniową o ryzyko chorób tropikalnych; składka, jaką zapłacisz za ubezpieczenie najprawdopodobniej wzrośnie, ale warto ponieść ten wydatek; to samo uczyń, jeśli zamierzasz uprawiać za granicą sporty ekstremalne - ryzyko z nimi związane jest możliwe do ubezpieczenia, ale jedynie za opłatą dodatkowej składki.
Jeżeli wyjeżdżasz pod namiot

 • sprawdź czy możesz objąć ubezpieczeniem bagaż w nim pozostawiony; jeśli tak - to pod jakimi warunkami (najprawdopodobniej ubezpieczyciel będzie wymagał posiadania możliwości zamknięcia namiotu i postawienia go na zamkniętym polu namiotowym).

Pamiętaj: Zawierając jakiekolwiek ubezpieczenie żądaj wydania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Wyjeżdżając za granicę przeczytaj je choć raz i zabierz je ze sobą.

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.