str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

3 lipca 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Pytania i odpowiedzi

 • Inwestycje
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Emerytury
 • Podatki
 • Słownik finansowy

  Jak można ocenić wiarygodność ubezpieczyciela?

  Rating jako wskaźnik wiarygodności firmy.

  Dla przeciętnego klienta, który zastanawia się nad wyborem swojego ubezpieczyciela, jako wieloletniego partnera w programach finansowych o charakterze ubezpieczeniowym lub inwestycyjnym, dużą trudność stanowi ocena rzetelności wypłaty należnych świadczeń i to w perspektywie kilkudziesięciu lat. Z tego względu na początku XX wieku został stworzony system klasyfikacji ratingowej.

  Jego zadaniem jest analiza - na którą składa się wiele czynników jakościowych i ilościowych - zarówno ubezpieczyciela, jak i jego otoczenia gospodarczego oraz wydawanie opinii dotyczącej stopnia wiarygodności firmy.

  Rolą ratingu jest sprowadzenie do jednego, łatwego i zrozumiałego kodu literowego wszystkich rodzajów ryzyka cząstkowego, składającego się na ryzyko inwestycyjne, jakie ponoszą partnerzy firmy.

  Rating jest oceną przedsiębiorstwa, banku, towarzystwa ubezpieczeniowego, państwa, która ma określić jakie jest prawdopodobieństwo wywiązania się w przyszłości dłużnika z zaciągniętego długoterminowego zobowiązania na określonych warunkach.

  Stosowane na świecie określenie ratingu dotyczy :

  a) systemu oceny i klasyfikacji ryzyka inwestycyjnego

  b) potwierdzenia standingu finansowego i solidności partnera, stanowiąc jednocześnie jego wizytówkę i reklamę

  c) procesu standaryzacji ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, zakończonego przyznaniem oceny wiarygodności finansowej

  Ratingi produktów ubezpieczeniowych

  Dla osób ubezpieczonych bardzo ważna jest ocena bezpieczeństwa oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, tj. zdolności ubezpieczyciela do wypłaty potencjalnych świadczeń i odszkodowań w przyszłości oraz innych zobowiązań wynikających z treści zawartych umów ubezpieczenia.

  Rating może być oparty na różnych źródłach informacji:

  • rating dobrowolny to taki, w którym baza informacyjna jest bardzo szeroka i obejmuje dane wewnętrzne
  • rating kwalifikowany oparty jest tylko na danych ogólnodostępnych, np. publikatorach i mediach

  Agencje zajmujące się ratingiem towarzystw ubezpieczeniowych stosują literową skalę ocen, tzn. każda ocena jest opisywana przez litery od A do D oraz dodawane symbole, np. + , - .

  KLASYFIKACJA RATINGOWA

  AGENCJE

  Bezpieczne ratingi
  Silne towarzystwa

  Wrażliwe towarzystwa

  Słabe towarzystwa

  A.M.Best

  A++

  A+

  A

  A-

  B++, B+

  B, B-

  C++, C+

  C, C-

  D, E, F

  Standard

  & Poor's

  AAA

  AA+

  AA

  AA-

  A+, A, A-

  BBB+

  BBB

  BBB-

  BB+, BB, BB-

  B+, B, B-

  CCC, CC, C

  D, R

  Moody's

  Investors

  Service

  Aaa

  Aa1

  Aa2

  Aa3

  A1, A2, A3

  Baa1

  Baa2

  Baa3

  Ba1, Ba2, Ba3

  B1, B2, B3

  Caa

  Ca

  C

  S & P zastąpiło znaczenia CCC+ i CCC- literą R

  Rating plasujący się w skali od BBB do AAA określany jest przez S&P jako inwestycyjny.

  Ocena spoza tej skali ma charakter jedynie spekulacyjny.

   

  Agencje Ratingowe

  Ratingiem zajmują się agencje ratingowe, które są podmiotami prowadzącymi działalność analityczną, polegającą na ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów działających na rynku.

  Innymi ocenami szczególnie często publikowanymi przez prasę ekonomiczną są tzw. rankingi. Pojęcie to jednak w przeciwieństwie do ratingu oznacza mechaniczne uszeregowanie podmiotów gospodarczych według wybranego kryterium, np.: wielkości obrotów, wartości giełdowej. Listy rankingowe wykorzystywane są nieraz w działaniach marketingowych i nie zawsze odzwierciedla całą prawdę o efektywności ekonomicznej podanych firm.

  Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczyciela postaraj się uzyskać informacje o ocenie ratingowej jego lub jego akcjonariuszy.

  Inne pytania

  Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
  Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009