str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

25 września 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia majątkowe
Co i dlaczego ubezpieczamy w mieszkaniu lub domu
Jak prawidłowo określić przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jak właściwie określić sumę ubezpieczenia
Od czego zależy wysokość składki
Jaki zakres ubezpieczenia ustalić
Jakie pakiety ubezpieczeń są korzystne
Jak porównywać oferty
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jakie są zasady wypłaty odszkodowań
Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

U każdego ubezpieczyciela istnieje pewien zakres wyłączeń odpowiedzialności za powstałe szkody.
Straty, za które towarzystwo nie odpowiada lub odpowiada za opłatą dodatkowej składki dotyczą najczęściej takich przedmiotów, jak:
 • dzieła sztuki i biżuterię
 • zewnętrzne elementy anten
 • broń biała i palna oraz zbiory kolekcjonerskie
 • dokumenty, rękopisy, nośniki danych i programy komputerowe
 • papiery wartościowe, czeki, weksle, pieniądze i karty płatnicze
 • wyroby użytkowe ze złota, srebra, platyny i kamieni szlachetnych
 • metale szlachetne w sztabkach i nieoprawione kamienie jubilerskie
 • przedmioty służące działalności gospodarczej
 • znajdujące się w budynkach w trakcie przebudowy, rozbudowy, remontu
 • szkody do wysokości podanej kwoty jako udział własny ubezpieczonego

lub szkód powstałych na skutek:

 • rażącego niedbalstwa
 • pleśni i zagrzybienia budynku
 • użytkowania przez najemców
 • aktów wandalizmu (dewastacji)
 • szkód górniczych i robót ziemnych
 • braku wymaganej przepisami konserwacji
 • nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • kradzieży dzięki niezamkniętym oknom lub drzwiom
 • z tytułu zawilgocenia lub przenikania wód gruntowych
 • pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • na skutek wojny, zamieszek, aktów terroryzmu, energii jądrowej
 • dłuższej nieobecności mieszkańców np. przez ponad 1 - 3 miesięcy
 • zalanie wodą z opadów atmosferycznych przez niewłaściwie zabezpieczone otwory
 • uszkodzenia urządzeń elektrycznych przez przepięcie prądu elektrycznego (z wyjątkiem gdy spowodował pożar)

Oprócz listy przedmiotów i zdarzeń wyłączonych z odpowiedzialności, ubezpieczyciele stosują również limity wypłaty odszkodowania dla pewnych grup mienia. Określone są jako procent ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia lub kwotowo i podawane są najczęściej osobno dla zdarzeń losowych i kradzieży. Ich wysokość możesz zwiększyć, wykupując rozszerzony zakres ubezpieczenia lub płacąc odpowiednio podwyższoną z tego tytułu składkę.

Najczęściej stosowane w zakresie ochrony limity wypłat dotyczą:

 • stałych elementów mieszkania 5 - 50%
 • pieniędzy i innych środków płatniczych 5%
 • rabunek ruchomości poza mieszkaniem 5 - 10%
 • ruchomości znajdujących się w pomieszczeniach gospodarczych 5 - 15%
 • przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności chałupniczej 30%
 • dzieł sztuki, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, biżuterii 20 - 40%
 • sprzętu audiowizualnego, elektronicznego, fotograficznego, komputerowego i instrumentów muzycznych 50 - 80%

Jeżeli w warunkach ogólnych nie ma określonego limitu na powyższe przedmioty to znaczy, że wypłata odszkodowania za nie może objąć 100% SU.
Najważniejsze jest wiedzieć czy podany limit jest dla ciebie ważny czy nieistotny. Zwłaszcza przy ubezpieczeniu na 1-sze ryzyko należy zwrócić uwagę czy nie obejmuje mienia na którego ochronie zależy ci najbardziej np. sprzetu elektronicznego i komputerowego.

Przykład:
Suma ubezpieczenia na 1-sze ryzyko wynosi 20 000 zł, a kradzieży dokonano w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym i fotograficznym na 25 000 zł. Jeżeli limit określony został na 70% SU to odszkodowanie wyniesie 14 000 zł.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009