str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

18 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Jak porównywać konkurencyjne oferty ubezpieczeń w podróży

Na co zwracać uwagę i czym się kierować w wyborze ubezpieczenia?

Dość trudne pytanie, ale analizując poniższe kryteria możesz dokonać dobrego wyboru.
Czy okaże się trafny? Odpowiesz sobie po wystąpieniu szkody.

Przy analizie ubezpieczeń przyda ci się ściąga, którą możesz wydrukować.

KryteriaCharakterystyka ogólna

Zakres podstawowy

Obejmuje zawsze:
• ubezpieczenie kosztów leczenia - KL
Często w pakiecie ochrony zawarte jest: • ubezpieczenie kosztów pomocy - assistance
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków -NNW
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC • ubezpieczenie bagażu

Koszty leczenia - KL

Ubezpieczenie obejmuje jedynie te koszty, które będą:
• niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia
• udokumentowane - a więc potwierdzone oryginałami rachunków oraz pisemną diagnozą
• powstałe w związku z nagłym zachorowaniem
• powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
• powstałe w czasie pobytu poza granicami kraju
• powstałe w okresie ważności umowy ubezpieczenia

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są tu następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałego:
• po przekroczeniu granicy Polski
• w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową
• będzie nagły i wywołany jakaś przyczyną zewnętrzną
• jego skutki będą niezależne od woli ubezpieczonego
• uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia będą mieć charakter trwały
100% SU jest wypłacane tak w przypadku smierci jak i całkowitego inwalidztwa

OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód, jakie możesz uczynić osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym, w czasie podróży zagranicznej

Usługi Assistance

Obejmują szybkie udzielenie pomocy:
• dokonywanie opłat na rzecz placówek medycznych
• kontakt między lekarzem zagranicznym a lekarzem leczącym ubezpieczonego w kraju
• powiadomienie o wypadku najbliższych krewnych lub innych osób wskazanych przez ubezpieczonego
• zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu i podróży dzieci znajdujących się pod wyłączną opieką ubezpieczonego
• zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do kraju lub zastępczego kierowcy
• pokrycie kosztów powrotu do kraju bliskich ubezpieczonego
• dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
• pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów niezbędnych w czasie podróży
• umożliwienie kontynuacji podróży ubezpieczonego z miejsca prowadzonego leczenia
• zorganizowanie i pokrycie kosztów nagłego powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania
• pomoc prawna i finansowa

Zakres dodatkowy - płatny

Obejmować może:
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków -NNW
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC • ubezpieczenie kosztów ratownictwa
• ubezpieczenie bagażu podróżnego
• choroby tropikalne
• wykonywanie pracy zarobkowej
• wyczynowe uprawianie sportów
• uprawianie sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka)
• działania wojenne, stan wyjątkowy, zamieszki i rozruchy
• rekreacyjne uprawianie narciarstwa i snowboardu
• ubezpieczenie kosztów zastępstwa pilota (opiekuna) imprezy
• ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Składka

Jednorazowa lub w ofercie niektórych towarzystw - w przypadku umów długoterminowych - z możliwością rozłożenia na dwie lub nawet cztery raty tylko na wniosek ubezpieczającego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009