str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Jak porównywać konkurencyjne oferty ubezpieczeń w podróży

Na co zwracać uwagę i czym się kierować w wyborze ubezpieczenia?

Dość trudne pytanie, ale analizując poniższe kryteria możesz dokonać dobrego wyboru.
Czy okaże się trafny? Odpowiesz sobie po wystąpieniu szkody.

Przy analizie ubezpieczeń przyda ci się ściąga, którą możesz wydrukować.

KryteriaCharakterystyka szczegółowa

Zakres podstawowy

Obejmuje szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego oraz posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości. Ubezpieczyciel pokryje koszty:
• odszkodowania należnego osobie poszkodowanej przez ubezpieczonego i jego bliskich
• wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody
• działań podjętych po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
• niezbędne koszty obrony sądowej

Zakres dodatkowy

Obejmuje rozszerzenie ochrony na szkody spowodowane:
• przez pomoc domową
• przez zwierzęta - psa, konia, pszczoły
• używaniem broni siecznej lub palnej
• przez używany sprzęt wodny
• używniem nieruchomości swojej lun wynajętej

Wyłączenia z ochrony

Dotyczyć mogą szkód związanych:
• z psami o widocznych cechach pewnych ras
• z użyciem broni palnej
• z wyczynowym uprawianiem sportu
• z pomocą domową lub opiekunkę zatrudnioną do dzieci
• ze szkodami wyrządzonymi twoim bliskim
• szkody w mieniu, z którego korzystałeś na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania, przechowywania lub innych pokrewnych stosunków prawnych.

Suma gwarancyjna

Określona w polisie suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa z tytułu jednego lub kilku zdarzeń w okresie ubezpieczenia

Składka

Kwota do zapłacenia za określoną sumę gwarancyjną i zakres ochrony.

Zniżki składki

Zniżki składki przyznawane są najczęściej za:
• bezszkodową kontynuację ochrony w tym samym towarzystwie
• jednorazową opłatę składki
• posiadanie w danym towarzystwie innych ubezpieczeń

Zwyżki składki

Zwyżki składki związane są najczęściej z:
• szkodowym przebiegiem ubezpieczenia w poprzednim okresie
• objęciem ochroną dodatkowych ryzyk
• ograniczeniem ilości wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa

Zasięg terytorialny

Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową poza terytorium Polski

Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009