str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Wyłączenia odpowiedzialności

Jest to jedna z najistotniejszych informacji, jaką powinieneś uzyskać przed zawarciem umowy ubezpieczenia (i to nie tylko w przypadku ubezpieczeń podróży). Często zakres ochrony ubezpieczeniowej, którą gwarantuje towarzystwo w pierwszych paragrafach Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU) jest tylko z pozoru szeroki.

Wyłączenia (ograniczenia) odpowiedzialności mogą liczyć nawet kilkadziesiąt punktów.

Najczęstszymi wyłączeniami z jakimi możesz się spotkać będą następujące sytuacje:

 • przed wyjazdem istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej
 • przed wyjazdem istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych
 • przyczyną nagłego zachorowania jest przewlekła choroba, z powodu której ubezpieczony był leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciele nie zwrócą ci również kosztów związanych z:

1. ciążą:

 • porodem, który nastąpił w okresie 2 miesięcy poprzedzających wyznaczony termin
 • usuwaniem ciąży, leczeniem bezpłodności, sztucznym zapłodnieniem, komplikacjami w czasie ciąży

2. chorobami:

 • zaburzeniami psychicznymi, napadami epileptycznymi
 • chorobami zawodowymi, wenerycznymi, wadami wrodzonymi i AIDS

3. leczeniem:

 • stomatologicznym zachowawczym - profilaktycznym i protetycznym
 • we własnym zakresie lub przez lekarza spokrewnionego z ubezpieczonym
 • na terenie Polski
 • przekraczającym zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju (co nie musi być równoznaczne z całkowitym wyzdrowieniem)
 • operacją plastyczną i zabiegami kosmetycznymi
 • korzystaniem podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe, np. telefon, TV, fryzjer, itp.
 • pobytem w sanatoriach, rehabilitacją, fizykoterapią, nawet jeśli były zalecane przez lekarza
 • uszkodzeniem ciała spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane

4. naprawą lub zakupem okularów i protez (chyba, że ich uszkodzenie związane było bezpośrednio z nieszczęśliwym wypadkiem).

Towarzystwa nie odpowiadają również za skutki zdarzeń powstałych w wyniku:

 • usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa lub przestępstwa
 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia przez ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień lub pod wpływem ww. środków odurzających
 • udziału ubezpieczonego w rozruchach lub bójce (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej)
 • pilotowania, lotu, wsiadania, wysiadania z jakiegokolwiek statku powietrznego (nie dotyczy to przelotów w charakterze pasażera samolotu cywilnego, pilotowanego przez uprawnionego pilota i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

Powyższe wyłączenia mają zwykle charakter bezwzględny, co oznacza, iż nie można rozszerzyć zakresu ubezpieczenia o te ryzyka za opłatą dodatkowej składki.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009