str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Assistance czyli pomoc w nagłej potrzebie

Najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej zagwarantują ci pakiety podróżne poszerzone właśnie o tę usługę.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj koszty związane z udzieleniem przez ubezpieczyciela - za pośrednictwem zagranicznego przedstawiciela towarzystwa lub Centrum Alarmowego - natychmiastowej pomocy, która może obejmować następujące działania:

 • powiadomienie o wypadku najbliższych krewnych lub innych osób wskazanych przez ubezpieczonego
 • dokonywanie opłat na rzecz placówek medycznych
 • pokrycie kosztów doraźnej pomocy medycznej (najczęściej powyżej pewnej kwoty, np. 100 USD)
 • kontakt między lekarzem zagranicznym a lekarzem domowym leczącym ubezpieczonego w kraju
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu i podróży osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia
 • zorganizowanie opieki nad dziećmi znajdującymi się pod wyłączną opieką ubezpieczonego
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do kraju lub zastępczego kierowcy, jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie własnego samochodu
 • pokrycie kosztów powrotu do kraju bliskich ubezpieczonego
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (okulary, aparat słuchowy itp.)
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów niezbędnych w czasie podróży
 • umożliwienie kontynuacji podróży ubezpieczonego z miejsca prowadzonego leczenia
 • pomoc prawną i finansową jeśli ubezpieczony wejdzie w konflikt z prawem miejscowym (złożenie kaucji wyznaczonej przez sąd lub inne władze; pokrycie zobowiązań w związku z utratą lub zniszczeniem środków płatniczych)
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania, spowodowanego śmiercią najbliższego krewnego, wystąpieniem szkody w mieniu ubezpieczonego (prywatnym lub związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą)

Uwaga: Nie zawsze usługi z tego zakresu są określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) jako assistance; bywa, że stanowią integralną część ubezpieczenia kosztów leczenia i określenie "assistance" w ogóle w OWU się nie pojawia. Dlatego powinieneś zapytać o nie agenta.

Zalety
Najistotniejszymi zaletami ochrony typu assistance z twojego punktu widzenia są:
 1. możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego z Centrum Alarmowym (zagranicznym przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego), udzielającym wszelkich informacji i wskazówek, co do postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
 2. możliwość porozumienia się pod podanym numerem telefonu w języku polskim
 3. przejęcie obowiązku pokrycia wymaganych kosztów leczenia lub gwarancji takiego pokrycia
 4. załatwienie wszelkich formalności wynikających z problemów powstałych za granicą
 5. pośrednictwo pomiędzy tobą i twoimi bliskimi pozostającymi w kraju
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009