str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiot ubezpieczenia

Bagaż podróżny w rozumieniu towarzystw ubezpieczeniowych stanowią przedmioty osobistego użytku, zwyczajowo zabierane w podróż (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, itp.) oraz pojedyncze przedmioty przewożone w formie upominku.

Twój bagaż zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową jeśli:

 1. będzie się znajdować pod twoją bezpośrednią opieką
 2. zostanie powierzony przez ciebie zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie stosownego dokumentu
 3. zostanie oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu
 4. będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, w hotelu lub w porcie lotniczym
 5. będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu twojego zakwaterowania (przeważnie z wyłączeniem namiotu)
 6. będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego

 7. Uwaga: Niektóre towarzystwa dodają warunek, aby pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym.
 8. będzie pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

 9. Uwaga: Nie wszystkie towarzystwa obejmują ochroną elementy punktu g).
Zakres ubezpieczenia

Bagaż w podstawowym zakresie objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:

 1. zdarzeń losowych, tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, szkód wodociągowych, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu wulkanu, itp.
 2. akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami losowymi
 3. udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku
 4. wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej
 5. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zostaniesz pozbawiony możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu
Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej wyłączają z zakresu swojej odpowiedzialności:

 • szkody, których wartość nie przekracza pewnej kwoty (zwykle jest to 50 lub 100 PLN)
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
 • będące następstwem zwykłego zużycia, zniszczenia, utraty wartości rzeczy ubezpieczonej, a także jej samozapalenia, samozepsucia, wycieku lub potłuczenia
 • powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organy celne
 • powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, bójek oraz aktów terroryzmu
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009