str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem odpowiedzialności ubezpieczyciela są w tym wypadku koszty poniesione w związku z planowanym wyjazdem i pobytem za granicą w ramach imprezy turystycznej, obejmujące:
 • pobyt w domu wczasowym lub innym ośrodku
 • zaliczki na poczet zarezerwowania miejsc w ośrodkach wypoczynkowych, miejsc parkingowych i campingowych,
 • wynajęcie samochodu
 • uczestnictwo w dodatkowo organizowanych wycieczkach i imprezach fakultatywnych
 • koszty związane z ewakuacją z miejsc pobytu, w których nastąpiło zdarzenie losowe
 • koszty powrotu, będące różnicą pomiędzy kosztem wykupionego biletu a kosztem biletu wcześniejszego powrotu z imprezy

Uwaga: Ubezpieczyciel zwróci ci koszty powrotu do kraju tylko wówczas, gdy transport na lub z imprezy turystycznej był uwzględniony w umowie uczestnictwa i to ze wskazaniem określonego środka lokomocji.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczyciel pokrywa jedynie te koszty, które powstały z przyczyn niezależnych od ciebie, tj.:
 1. na skutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, itp.), uniemożliwiających ubezpieczonemu pobyt w ramach zagranicznej imprezy turystycznej
 2. wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierci ubezpieczonego lub nagłego zachorowania, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do odbycia podróży
 3. w przypadku śmierci lub zachorowania osoby bliskiej ubezpieczonego w kraju, wymagającego obecności i stałej opieki świadczonej przez niego
 4. w wypadku szkody powstałej w mieniu ubezpieczonego na terenie Polski w wyniku zdarzenia losowego lub będącej następstwem przestępstwa, powodującej konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których obecność ubezpieczonego jest niezbędna
Wyłączenia odpowiedzialności
Z tytułu wyżej wymienionych ryzyk ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za zdarzenia powstałe w wyniku:
 • twojego umyślnego działania
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ciebie przestępstwa lub samobójstwa
 • spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia przez ciebie wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, względnie pod wpływem środków wymienionych w punkcie wyżej
 • zaburzeń psychicznych lub nerwowych
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego oraz zamieszek, rozruchów i bójek (z wyjątkiem obrony koniecznej)
 • ciąży ze wszystkimi jej komplikacjami i konsekwencjami
 • zdarzeń zaistniałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009