str. główna ELFIN.PL

Towarzystwa
Agenci
Brokerzy

22 maja 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
na życie  NNW  komunikacyjne  majątkowe  w podróży  OC  zdrowia  forum

Ubezpieczenia w podróży
Co, jak i dlaczego ubezpieczamy w podróży zagranicznej
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia
Jakie czynniki wpływają na wartość składki
Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać
Jakie pakiety ubezpieczeń masz do wyboru
Pytania, które pomogą ci wybrać ubezpieczenie
Jak porównywać oferty
Jakie są zasady udzielania pomocy i pokrywania kosztów

  Ubezpiecz się na życie
  Jaka polisa na życie dla ciebie?
  Masz już polisę na życie?
Sprawdź, czy odpowiada twoim potrzebom
Słownik finansowy

Ubezpieczenie kosztów pomocy finansowej

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest tu pomoc finansowa, która powinna ci umożliwić pokrycie płatności związanych z:

  • utratą posiadanych przez ciebie środków płatniczych
  • przymusowym zatrzymaniem lub aresztowaniem
Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje w zależności od przeznaczenia pomocy:
  1. utratę, uszkodzenie lub zniszczenie środków płatniczych, takich jak: gotówka, czeki i karty kredytowe
  2. złożenie kaucji wyznaczonej przez sąd lub inne władze (administracyjne, policyjne) kraju miejsca twojego pobytu, w celu zwolnienia z aresztu lub przymusowego zatrzymania
Wyłączenia odpowiedzialności
Pomoc finansowa nie zostanie ci udzielona jeśli zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie będzie związane z:
  1. handlem narkotykami lub innymi środkami odurzającymi
  2. udziałem ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym
  3. gdy kaucja wymagana jest dla zabezpieczenia należności celnych lub administracyjnych

Uwaga: Nie wszystkie towarzystwa stosują ten sam zakres wyłączeń.

Suma ubezpieczenia
Pomoc finansowa udzielana jest najczęściej do wysokości następujących kwot:
  • 500 USD - jeśli zabezpieczeniem zwrotu kwoty pomocy finansowej jest twoje pisemne oświadczenie, złożone we wskazanej przez ubezpieczyciela instytucji
  • 2000 USD - jeśli zabezpieczenie stanowi podpisany przez ciebie weksel własny wystawiony na kwotę udzielonej pomocy finansowej

Uwaga: Kwota pomocy finansowej jest świadczeniem podlegającym zwrotowi w terminie najczęściej 30 dni od daty jej udzielenia (są towarzystwa, które dają na to jedynie 15 dni).

Składka

Wyżej wymienione ubezpieczenie występuje zwykle opcjonalnie, jako jeden z elementów pakietu - bez określenia osobnej stawki taryfowej.

Pamiętaj: Jest to jedyne ubezpieczenie w ramach ubezpieczeń podróżnych, z którego ewentualne świadczenie musisz w całości zwrócić ubezpieczycielowi.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Towarzystwa ubezpieczeniowe Agenci Brokerzy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009